By continuing, you are agreeing to our Terms and conditions as well as our Use of Cookies.

ʼn Indaba tot eer van die groot afgod

deur Dawie Roodt

ʼn Indaba tot eer van die groot afgod

Twee weke gelede het die land se belastingkenners weer saamgedrom om hulle jaarlikse 'Belasting Indaba' te herdenk. Dis ʼn grootse geleentheid wat nogal herinner aan 'n paganistiese religieuse byeenkoms. Al wat gekort het was die nakende dansers wat met stertvere met volmaan om 'n vuur dans.

Die hoëpriester was daar, 'n spul ondersteunende priesters en die dienswillige onderdane was daar. Van elke uithoek van die land het hulle gekom om offers te bring aan die magtige, die gewelddadige en allesoorheersende god; die staat.

Die hoëpriester, netjies uitgevat in sy snyerspak, het met gepaste swier en in 'n swart konvooi met blou ligte en fanfare opgedaag. Hy het gepraat oor moraliteit, belasting moraliteit. Hy het gesê ons moet gee gee gee, en dat die regering met wysheid hierdie offerande sal aanwend tot eer en verheerliking van die groot god. Hy het ook, tereg, gesinspeel op die wraak van die staat sou enigeen dit waag om nie met vreugde in sy hart sy 'regmatige' deel aan die allerheilige oor te betaal nie.

Hy is entoesiasties toegejuig en 'n gevoel van vrede en aanvaarding het oor die gemeente neergedaal. Die hoëpriester is daar weg en sy adjunkte se beurt het aangebreek.

Een van hulle het daarop gewys dat kollektes alleen nie genoeg is om die probleme in die gemeente aan te spreek nie. Nee, sê hy, daar moet ook vertroue in die bestuur van die gemeente wees. Maar, sê hy, belastingbeleid het tog 'n belangrike rol om te speel. En 'n goeie kollektestelsel moet aan sekere vereistes voldoen.

Onder andere moet die invorderingstelsel progressief wees. Dit beteken dat die meer vermoënde gemeentelede baie meer moet betaal as die res van die gemeente wat ook die rede is waarom ʼn verhoging in die belasting op toegevoegde waarde nie 'n opsie is nie. Die feit dat hierdie gemeenskap die mees herverdelende gemeenskap in die wêreld is, het hy egter versuim om te noem. Ook is die feit nie genoem dat sekere vermoënde gemeentelede alreeds van gemeentes verander het, reeds weens die hoë las wat die hele priestersklas op die kollektestroom plaas nie.

Verder het die adjunk ook genoem dat almal in die gemeente gelyk is voor die god. Daarom behoort die belastings gebruik te word om te verseker dat almal gelyk gemaak word. Dit mag dalk beteken dat almal gelyk in hulle armoede sal wees, maar gelykheid moet bereik word. Desnieteenstaande, reken hy, dat die hoër las op die produktiewes nie hulle ander besigheidsaktiwiteite mag ondermyn nie. Hy het egter nie verduidelik hoe hierdie teenstrydige doelwitte beide bereik kan word nie.

Om die waarheid te sê, het die adjunkpriester nogal klem daarop gelê dat die produktiewes nog meer produktief moet word en dat hulle benewens hulle verantwoordelikheid teenoor die groot god ook uit hulle pad moet gaan om buite gemeenteverband gemeentelede te ondersteun.

Vreemd genoeg het die adjunk ook verwys na die verantwoordelikheid van die kollekteknape om hulle vingers uit die kollekteborde te hou en om op te hou om die kollekte in die geheim te tel. Die rede is dat gerugte die rondte doen dat van die kollektegeld soms verlore gaan.

Maar, het hy beklemtoon, dat dit almal se verantwoordelikheid is om seker te maak dat die groot god sy volle deel ontvang en nie 'n sent minder nie – almal se saligheid hang daarvan af.

Inteendeel, ons plig om die groot god te dien is keer op keer beklemtoon en die verantwoordelikheid van almal om enige afvalliges tot bekering te dwing is keer op keer beklemtoon.

Wat vreemd is, is dat dit lyk of die aantal teenwoordigers vanjaar minder was as in die verlede. En dit lyk ook asof die kollekteontvangste ook onder druk kan wees – selfs R50 miljard minder as die hoëpriester se beplanning. En dis nog voor die kollekteknape die kollekte getel het...

Moontlik mag die hoëpriester met sy volgende plan verplig wees om die gemeente se vrywillige bydrae te verhoog om hierdie tekort aan te vul.

Die dankseggingsvure het tot laat gebrand, dit was net die priesters wat gedans het...
Copyright © Ontbytsake 2017 - All rights reserved.  |  Privacy Policy  |  Terms & Conditions
 site